Studenten, docenten en leermeesters praten met elkaar in plaats van over elkaar.

Het was een prachtige dag voor een uniek event. Ruim 80 deelnemers hadden er zichtbaar zin in, bleek tijdens de binnenkomst bij World Hotel Wings naast de entree van Rotterdam-The Hague Airport. Facilitating Company is de organisatie, die de drie betrokken partijen met elkaar heeft verbonden door middel van interactieve workshops.

De opening werd verricht door Jan Willem Mans ,manager van de sectorkamer, Voedsel,Groen en Gastvrijheid. Hij gaf aan dat het belangrijk is dat er mét studenten wordt gesproken in plaats van over studenten. Hij wenste alle partijen veel succes toe en gaf aan dat hij de uitkomst van de dag via een rapportage zeker mee zal nemen in zijn organisatie.  

Na een korte uitleg over het programma, werd gestart met de eerste workshop ‘Kruip in de huid van een ander’. Met gebruik van laptops ‘een zogenaamde versnellingskamer’ konden partijen aangeven hoe de andere deelnemers van het event over elkaar dachten. Nadat de verschillenden partijen van gedachten konden wisselen  werd het tijd om in gemengde groepen met elkaar in gesprek te gaan en elke groep ging  hun eigen ‘Droomopleiding’ ontwikkelen. Fanatiek en enthousiast werd er gewerkt aan nieuwe opleidingen.

Na de lunch gaven  alle deelnemers elkaar, via een interactieve gespreksvorm, feedback  over de verschillende vormen van begeleiding.

Rob Lionarons, voorzitter van Regio Klankbordgroep Zuid-Holland : “Wij zijn super blij met de grote opkomst en zullen de uitkomsten zeker gaan delen met alle betrokken partijen van het horeca onderwijs en we denken nu al na over een vervolg op dit event.”

Zomaar een aantal belangrijke conclusies van de dag: wederzijds respect ; een goede sfeer op school, kleine lesgroepen,  een goede intake voorkomt ongemotiveerde studenten; meer tijd voor de BPV-opdrachten.

Aan het einde van de dag werd een prijs uitgereikt aan de groep deelnemers die de beste droomopleiding hadden bedacht. De groep met het thema ‘Trends’ werden in het zonnetje gezet.

wijsinwerk_winaars

Kijk hier voor een foto impressie van de dag.

Een dag vol dynamiek en samenwerking om te komen tot beter horecaonderwijs. Een geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is. Vandaag is gebleken dat met elkaar in gesprek gaan een beter resultaat oplevert dan over elkaar spreken.

Wil je dit event blijven volgen, kijk dan op www.wijsinwerk.nu .

Rotterdam 18 april 2016 , Regio Klankbordgroep Zuid Holland

Ik wil op de hoogte blijven.

Wil je op de hoogte blijven van het event, de resultaten die eruit komen en wil je weten hoe wij samen de resultaten om gaan zetten tot acties? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.