Wijs in Werk het event voor samenwerking en vernieuwing in horecaonderwijs.

Opnieuw heeft Albeda Horecacollege vervolg gegeven aan het event WIJS in WERK. Dit keer op de inspirerende locatie World Hotel Wings bij Rotterdam The Hague Airport, waar het event in 2016 ooit grootschalig begon. Studenten van diverse horecalocaties van Albeda Horecacollege, ondernemers, leermeesters, adviseurs praktijkleren SBB en docenten gingen met elkaar in gesprek over de zichtbaarheid van de kwaliteitsverbetering van het horecaonderwijs.

Het event WIJS in WERK is op initiatief van de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland tot stand gekomen. Belangrijkste doel is om met elkaar in gesprek te raken en te blijven om zo elkaars wereld beter te leren verstaan.

Tijdens de vorige sessie in oktober is een aantal verbeteracties benoemd door de betrokkenen. Doel van deze vervolgsessie was evalueren en samen kijken naar de resultaten. Waar is resultaat geboekt en wat verdient nog aandacht? Een groot aantal punten is opgepakt. Aan andere punten wordt momenteel hard gewerkt. Daarnaast werd iedereen wederom in de gelegenheid gesteld om zijn mening tegeven over het huidige horecaonderwijs. De vraag was: Wat kan er beter in schooljaar 2018-2019?

Mira Kuipers van de organisatie MEERGLANS wist als neutrale partij de aanwezigen te prikkelen om te komen tot concrete acties. De gesprekken waren opbouwend, soms pittig en openhartig. Door met elkaar in gesprek te blijven zijn er punten van verbetering gerealiseerd. Het was opnieuw een positieve sessie. Ook volgend schooljaar verwacht iedereen weer mooie resultaten te boeken.

Ter ondersteuning van het event WIJS in WERK is een website gelanceerd waarop alle deelnemers de ontwikkelingen kunnen volgen en waarop nieuwe opmerkingen/verbeteringen over het horecaonderwijs kunnen worden achtergelaten www.wijsinwerk.nu Heeft u vragen over onze horecaopleidingen of over het event WIJS in WERK stuur gerust een mail: j.rijksen@albeda.nl.

Ik wil op de hoogte blijven.

Wil je op de hoogte blijven van het event, de resultaten die eruit komen en wil je weten hoe wij samen de resultaten om gaan zetten tot acties? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.