Geschreven door Jan Rijksen op 23 oktober 2017.
Maandagochtend 23 oktober kwamen diverse studenten, docenten en leermeesters van alle locaties van het Albeda Horecacollege bij elkaar voor het vervolg van het event Wijs in Werk. Samen verder discussiëren hoe het horecaonderwijs beter kan op korte en op lange termijn.
Onder leiding van Mira Kuipers van MEERGLANS werd het gesprek in goede banen geleid. Door haar neutrale positie kregen alle deelnemers van het event evenveel ruimte om hun mening te geven. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Uitkomsten van het vervolg van het event Wijs in Werk zullen worden gedeeld met de betrokken onderwijsleiders en de directie. Vandaag is weer een mooie stap gezet in het nog beter maken van ons horecaonderwijs.
Meedoen? Kijk dan op de website www.wijsinwerk.nu en geef jouw/uw mening over het horecaonderwijs.

Aanleiding vervolg Wijs in Werk

Op 18 april 2016 heeft het event ‘WIJS in WERK’ plaatsgevonden bij Worldhotel Wings vlakbij Rotterdam-The Hague airport. Ruim 100 deelnemers (studenten, docenten, leermeesters, en ondernemers) uit Zuid-Holland hebben deelgenomen aan het event. Het event WIJS in WERK is op initiatief van de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland tot stand gekomen. Belangrijkste doel was om met elkaar in gesprek te raken om zo elkaars wereld beter te leren verstaan. Zo leerden de deelnemers elkaars belangen en wensen beter te (h)erkennen. De uitkomsten van het event betrof een samenvatting/overzicht van alle scholen die aangesloten zijn bij de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland te weten: Albeda, MBO Rijnland (ROC Leiden en ID College Gouda), ROC Mondriaan en Zadkine.

Doel

Drie partijen: leermeesters, docenten en studenten als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek gaan. Belangrijkste doel gezamenlijk te komen tot kwaliteitsverbeteringen door het ophalen van verbeterpunten tijdens de sessies.

Vervolg

Elke deelnemende school geeft vervolg aan dit event in een kleinere setting. Uitgangspunten zijn de uitkomsten van het eventverslag en het pamflet van het event WIJS in WERK.

Albeda

Ik wil op de hoogte blijven.

Wil je op de hoogte blijven van het event, de resultaten die eruit komen en wil je weten hoe wij samen de resultaten om gaan zetten tot acties? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.