Het ‘Wijs in Werk’ event komt steeds dichterbij, 18 april is het zo ver. Om te komen tot een goed- en actief programma zijn afvaardiging van alle deelnemers van scholen en leerbedrijven intake gesprekken geweest. Voor alle deelnemers alvast een kleine vooruitblik op het event en een eerste kennismaking. Een mooie dynamiek was al voelbaar en het enthousiasme van alle partijen is groot. Op de facebookpagina Wijsinwerk geven we een beeld impressie van de gesprekken op de 5 scholen.  

We hebben de vele opmerkingen en ideeen van de leerlingen, docenten en leermeesters die bij de intakes aanwezig waren verzameld en samengevoegd met de reacties die wij via de website binnen hebben gekregen.

De reacties zijn zeer uiteenlopend en dat zal de discussies en de dialoog op het event ten goede komen. Natuurlijk blijken er ook veel gemeenschappelijke inzichten en behoeften te liggen. Een voorbeeld, zoals door alle partijen is genoemd, is de tegenstelling tussen  gemotiveerde- en niet gemotiveerde leerlingen. Het ligt voor de hand te denken dat dit een punt van discussie is dat alleen vanuit de docenten en leermeesters benoemd wordt, maar ook leerlingen zien dit als een punt wat invloed heeft op het lesprogramma en hun eigen ambities. Het is dus een discussie vanuit meerdere invalshoeken.

Voor docenten: een niet gemotiveerde leerling haalt de sfeer in de klas omlaag en kost in verhouding veel meer energie om iets aan te leren.

Voor leermeesters: een ongemotiveerde leerling haalt de kwaliteit van het restaurant omlaag. Ook is er een lange termijn probleem. De kans is namelijk groot dat zo’n leerling niet lang in de horeca sector zal blijven werken.

Voor leerlingen: een ongemotiveerde medestudent kan de andere leerlingen belasten. Zo kan bijvoorbeeld de lesstof minder snel worden behandeld of leiden zij medestudenten af waardoor zij slechter kunnen presteren.

Op 18 april dagen we leerlingen, docenten en leermeesters uit om om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te begrijpen. Daar zullen de vele opmerkingen en discussies in actieve werk-sessies met elkaar worden besproken en uitgewerkt naar werkbare oplossingen op korte termijn en verandering van het onderwijs op lange termijn.  

Ben je niet bij het event maar wil je wel meepraten over veranderingen van het horeca onderwijs vul dan de enquete in op de website of reageer op facebook of twitter.

Ik wil op de hoogte blijven.

Wil je op de hoogte blijven van het event, de resultaten die eruit komen en wil je weten hoe wij samen de resultaten om gaan zetten tot acties? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.